IN HOUSE TRAINING “TEAM DYNAMIC & REFRESHER PROGRAM”

Aktiviti terkini |21-22 Julai 2020

Tempat Aktiviti:
De Rhu Beach Resort, Kuantan, Pahang.

Tujuan :
• Meningkatkan kemahiran individu dalam menyelesaikan masalah dan kemahiran berfikir secara fleksibel.
• Meningkatkan kemahiran membina rangkaian positif dan peningkatan kemahiran berkomunikasi untuk menaikkan produktiviti kerja sebagai staff pusat internet.
• Untuk meningkatkan motinasi dan moral setiap peserta kursus.

Kelebihan Aktiviti :
• Meningkatkan tahap berkomunikasi secara produktif.
• Meningkatkan kemahiran dalam berkumpulan untuk membina jaringan yang positif.
• Dapat meningkatkan produktiviti kerja.
• Meningkatkan moral dan mitivasi staff.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :